BOROGLUCONAT DE CALCIU

Durata de citire: 2 minute

Soluţie injectabilă
Tonic general

Compoziţie
Substanţe active: Gluconat de calciu 38 g/100 ml; Acid boric 6,5 g/100 ml; Clorură de magneziu x 6H2O 6 g/100 ml
Excipienţi (EDTA-disodic, metabisulfit de sodiu, apă distilată) ad. 100 ml
Acţiune farmacologică
Borogluconatul de calciu difuzează bine în ţesuturi, punând la dispoziţia organismului 35 mg Ca, 7 mg Mg pentru fiecare mililitru de soluţie inoculat şi importante cantităţi de energie. Calciul participă la formarea scheletului, controlează permeabilitatea celulară şi coagularea sângelui. Magneziul diminuează sensibilitatea nervoasă şi produce bradicardie. Borogluconatul de calciu pătrunde repede în circuitul sanguin ridicând calcemia cu 30-40 % peste valorile iniţiale.
Specii ţintă
Cabaline, bovine, suine, ovine, caprine, canide, felide, nutrii şi porumbei.
Indicaţii
Borogluconatul de calciu se foloseşte în pareze şi paraplegii (ante- şi postpartum), hipocalcemii, tetanii, tulburări metabolice, intoxicaţii, alergii, toxicoze, rahitism, osteomalacie, stări hemoragice, anemii, ateropatii, după accidente postvaccinale, distocii, avorturi, prolaps vaginal şi uterin, operaţii cezariene, enteropatii, la animale slăbite, cu tahicardie sau cu aritmie cardiacă, cu tulburări ale spermatogenezei (masculi). Se foloseşte ca tonic general.
Contraindicaţii
Calciul este contraindicat în hipercalcemie, hipervitaminoză D şi litiază renală calcică, hipercalciurie. Nu se foloseşte în timpul tratamentului tonicardiac sau în condiţii de hiperexcitabilitate miocardică (poate provoca aritmii grave).
Reacţii adverse
Foarte rar poate provoca noduli la locul injecţiei intramusculare. Administrarea produsului i.v. brusc sau cu o temperatură scăzută sau crescută faţă de temperatura corpului poate să ducă la apariţia tremurăturilor, hipersalivaţiei, vărsăturilor, sudoraţie, hipotensiune arterială.
Dozele mari de calciu cresc riscul de aritmii cardiace.
Mod de administrare
Se poate injecta intravenos, intramuscular sau subcutanat (în mai multe puncte), în asociere cu vitaminele AD3E, C şi complex B, practicând următoarele doze:
• cabaline, bovine şi tineret peste vârsta de 12 luni: 20-30 ml/100 kg greutate corporală, 1-3 zile, după caz;
• mânji, viţei, ovine, caprine şi porci: 10-30 ml /animal ,1-2 zile, după caz .
• purcei, canide, felide şi nutrii: 1-2 ml /animal, subcutanat,1-2 zile, după caz
• porumbei: 0,2 ml/ porumbel, subcutanat, 1-2 zile, după caz .
La porcine, câini, pisici, ovine, caprine, tineret cabalin şi bovin până la vârsta de 12 luni, în special în rahitism, gastroenterite, tulburări de nutriţie etc. administrarea se poate face zilnic sau o dată la 2-3 zile, o perioadă de timp in funcţie de evoluţia afecţiunii.
Atenţionări
Administrarea produsului pe cale intravenoasă se face lent, numai după ce este adus la temperatura organismului. Injectarea intravenoasă se întrerupe imediat dacă apar vărsături, sudoraţii sau tremurături musculare. În funcţie de afecţiune, la toate speciile se recomandă Borogluconatul de calciu in asociaţie cu vitaminele AD3E, C şi complexul B.
Timp de aşteptare
Nu este cazul.
Mod de prezentare
Flacoane cu 20, 50, 100 şi 250 ml.

Call Us