CAFEINA NATRIUM-BENZOICA

Durata de citire: 2 minute

Soluţie injectabilă
Analeptic cardio-respirator
Compoziţie
Substanţe active: Cafeină 12,5 g/100 ml; Benzoat de sodiu 12,5 g/100 ml
Excipienţi (apă distilată) ad. 100 ml
Acţiune farmacologică
Cafeina este un alcaloid care stimulează sistemul nervos central, mărind activitatea senzorială. Creşte puterea de contracţie a cordului îmbunătăţindu-i ritmul, produce vasoconstricţie în sfera nervului splahnic şi dilataţia vaselor coronare cerebrale şi renale. În doze terapeutice îmbunătăţeşte activitatea centrului respirator şi cea diuretică, prin diminuarea resorbţiei tubulare.
Specii ţintă
Cabaline şi bovine adulte, oi, capre şi porci, precum şi canide şi felide.
Indicaţii
După fătări laborioase, distocii, stări sapremice, septicemii, piemii, pneumonii, bronhopneumonii, peritonite, boli infecţioase, parazitare, stări de precolaps şi colaps.
În cazul animalelor epuizate de efort sau în stări de convalescenţă prelungită şi astenie.
Antidot în intoxicaţii cu barbiturice sau cu seleniu.
Contraindicaţii
Nu se vor trata animalele cu alergie la substanţa activă. Nu se va administra CAFEINA NATRIUM BENZOICĂ la animalele agitate, cu tahicardie, convulsii şi în intoxicaţii cu stricnină.
Reacţii adverse
La depăşirea dozei de medicament: stări de agitaţie, erupţii cutanate, hipertonie a musculaturii striate, diureză crescută.
Mod de administrare
CAFEINA NATRIUM BENZOICĂ se injectează subcutanat sau intramuscular, astfel:
• la cabaline şi bovine adulte: 8-20 ml/zi (1-2,5 g cafeină), fracţionată în mai multe reprize (o repriză de maxim 5-10 ml);
• la oi, capre, viţei, mânji, porci: 1-5 ml/zi (0,125-0,625 g cafeină), fracţionată în mai multe reprize (o repriză de maxim 1-3 ml);
• la canide şi felide: 1-2 ml/zi (0,125-0,250 g cafeină), fracţionată în mai multe reprize (o repriză de maxim 0,5-1 ml).
În colaps, intoxicaţii şi ca diuretic la cabaline şi bovine adulte se injectează intravenos în doză de 10-20 ml, după o prealabilă diluare în 20-25 ml ser fiziologic sau ser glucozat.
Atenţionări
Se vor respecta dozele recomandate.
În cazul administrării i.v. a produsului, injectarea se va face foarte lent.
Nu se administrează împreună cu alcaloizi care intensifică sau blochează acţiunea cafeinei.
Timp de aşteptare
Nu este cazul.
Mod de prezentare
Flacoane de 10 şi 20 ml.

Call Us