Dictionar canin – C

Durata de citire: 3 minute

Chinodrom. Pistă pentru cursele de ogari.
Chinologie. Ştiinţă care cuprinde totalitatea cunoştinţelor despre câine, rase, creştere şi ameliorare, educaţie, protecţie etc.
Chinofil. Amator şi iubitor de câine.
Călduri: termen folosit la căţea pentru perioada ciclului sexual, când ea este aptă pentru împerechere. Perioada de călduri se repetă din 6 în 6 luni, se manifestă printr-o mărire în volum a părţii externe a aparatului genital, a vulvei, prinţr-o scurgere sanguinolentă şi printr-o stare de agitare specială, ceea ce a şi determinat această denumire. Femela acceptă masculul între a 9-a şi a 16-a zi de la începutul perioadei.
Cheta. Este mişcarea pe care o face câinele de vânătoare în linie, stânga-dreapta, pentru căutarea vânatului. Cu cât câinele are cheta mai amplă, adică se depărtează mai mult în stingă şi în dreapta faţă de punctul de plecare, cu atît este mai apreciat.
C.O.R. Prescurtare pentru Cartea de Origine Română. În această carte, care este de fapt un registru genealogic pentru toate rasele, sunt trecuţi toţi câinii din ţara noastră, de la înfiinţarea Asociaţiei Chinologice până astăzi. Este un registru genealogic unic pentru toată ţara, unde lucrează persoane autorizate, cu deosebite cunoştinţe chinologice şi cu o recunoscută probitate morală. Cartea de Origine Română este singura în măsură să elibereze certificate de origine pentru câinii membrilor Asociaţiei Chinologice. Aceste certificate sunt recunoscute pe plan internaţional.
Cluburi. În filialele chinologice cu un număr mare de membri activitatea de bază se desfăşoară prin cluburile pe rase. Cluburile sunt conduse de un preşedinte de club, ajutat de un secretar de club. Cluburile întrunesc pe toţi posesorii de câini din aceeaşi rasă, înscrişi în Asociaţie. Preşedintele clubului dirijează împerecherile câinilor, vizitează cuiburile şi întocmeşte actele primare pentru pui. Prin activitatea şi cunoştinţele sale, dirijează întreaga reproducţie a rasei respective, în scopul de a obţine produşi valoroşi şi de a împiedica împerecherile nedorite între parteneri nepotriviţi sau a câini lor care nu sunt apţi pentru reproducţie. În cadrul cluburilor se organizează şedinţe cu caracter instructiv chinotehnic. Este de dorit ca membrii cluburilor să fie cât mai activi, să răspundă la chemările preşedinţilor pentru ca viaţa cluburilor să fie mai aproape de cerinţele Asociaţiei Chinologice. În afara acestor cluburi pe rase, mai există şi un club al câinilor utilitari unde pot fi înscrişi toţi câinii, indiferent de rasă, pentru a primi o instruire elementară sau specializată, în acest scop, clubul de câini utilitari, prin preşedintele şi instructorii săi fac o instruire teoretică a deţinătorilor şi aplicaţiilor practice cu câinii pe stadion, de două ori pe săptămână. Este de dorit ca toţi câinii să fie absolvenţi măcar a ciclului I de instruire elementară de disciplină.
Codotomie. Este o operaţie estetică cerută de standardul anumitor rase — Caniche, Fox Terrier, Airedale Terrier, Cocker, Dobermann. Brac, Viszla, Schnauzer, Boxer, Scottich Terrier. Ea constă în amputarea cozii, la o anumită lungime, indicată de standard, operaţie care se execută până la vârsta de 6 zile a puiului. Operaţia se face numai de către medicul veterinar, în condiţiile de asepsie prevăzute pentru o astfel de intervenţie chirurgicală. Dacă operaţia nu se face la timp, este bine să se renunţe la ea, pentru că, făcută la câteva luni, pot apare complicaţii (inflamaţia nervilor coccigieni) care pot fi fatale câinelui. Deci, atunci când medicul refuză operaţia, este bine să nu insistaţi pentru că ştie el de ce, nu este un refuz din comoditate.
Neamputarea cozii nu duce la descalificarea câinelui în concursuri. În unele ţări — Anglia, Elveţia, România — această operaţie este interzisă.
De fapt coada câinelui este un important mijloc de comunicare, de semnalizare a stării lui de bucurie, de curiozitate, de frică aşa că … nu e rău ca un câine să aibă coadă.
Cuparea urechilor. Este tot o operaţie estetică, ce se practică la unele rase la care standardul o cere — Dobermann, Boxer, Dog, Schnauzer. De fapt, iniţial, această operaţie s-a practicat pentru a feri pavilioanele urechilor de muşcăturile animalelor sălbatice şi de muşcăturile produse de câini. Aceste muşcături produceau rupturi ale urechilor, cu hemoragii grave sau hematoame care deformau urechile. Ulterior, ochiul omului s-a obişnuit cu noua poziţie verticală a urechii câinelui, realizată de amputare. Acest aspect mai sever al câinelui a fost apreciat şi operaţia, iniţial necesară, a devenit estetică.
Operaţia se practică la câinii in vârstă de 3 luni, după ce au fost deparazitaţi şi vaccinaţi. Executarea acestei operaţii este oarecum dificilă şi necesită un specialist în chirurgie estetică şi instrumente speciale (clupe). De asemenea, este necesară şi o minuţioasă şi destul de lungă îngrijire postoperatorie.
Decât o operaţie executată prost, este preferabil să rămână urechile aşa cum le-a lăsat natura pentru că, oricum, câinele arată mai bine aşa, decât cu urechile prost tăiate, în plus aceasta operatie este interzisă în România.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Call Us