ENROFLOXACINA 10%

Durata de citire: 2 minute

Scurta Descriere
100 mg/ml soluţie injectabilă pentru bovine, ovine, caprine, suine, câini şi pisici
Compozitie
1 ml soluţie injectabilă conţine:
Enrofloxacină…………………………. 100 mg
Excipienţi: Alcool n-butilic, hidroxid de potasiu şi apă pentru preparate injectabile.
Actiune
Enrofloxacina este un chimioterapic cu spectru larg şi acţiune antimicrobiană puternică, chiar şi asupra germenilor rezistenţi la antibiotice. Este un derivat de 4-quinolonă fluorurat, facând parte din ultima generaţie de quinolone sintetice. Are toxicitatea cea mai redusă din întregul grupul al quinolonelor.
Acţiunea germicidă se realizează prin inhibarea activităţii enzimei DNA-giraza, cu rol important în sinteza acizilor nucleici, ceea ce determină moartea celulei bacteriene. Acţionează bactericid asupra germenilor Gram-pozitivi şi Gram-negativi, micoplasmelor şi chlamidiilor.
Indicatii
Se recomandă în tratamentul infecţiilor primare sau secundare, gastrointestinale, respiratorii, urogenitale şi ale pielii produse de bacterii sensibile la enrofloxacină la bovine, ovine, caprine, suine, câini şi pisici.
Mod de folosite
Enrofloxacina 10% se administrează astfel:
Bovine, ovine, caprine: (2,5 – 5 mg s.a./kg g.c./zi s.c.): 1,25 – 2,5 ml/50 kg g.c. la 24 de ore, timp de 3 zile. În infecţii respiratorii grave sau în salmoneloză se administrează 2,5 ml /50 kg g.c, la 24 de ore, timp de 5 zile.
Suine: (2,5 – 5 mg s.a./kg g.c./zi i.m.): 1,25 – 2,5 ml/50 kg g.c. la 24 de ore, timp de 3 zile. În infecţii respiratorii grave sau în salmoneloză se administrează 2,5 ml /50 kg g.c., la 24 de ore, timp de 5 zile.
Câini, pisici: (5 – 20 mg s.a/kg g.c.): 0,5 – 2 ml /10 kg g.c. la 24 de ore, timp de 5 zile.
Dacă animalele nu prezintă o ameliorare a stării de sănătate se va consulta medicul veterinar pentru reevaluarea diagnosticului.
Contraindicatii si precautii
Nu se administrează la tineretul canin până la vârsta de 12 luni şi la câinii cu antecedente de epilepsie. Nu se administreazã în caz de hipersensibilitate la substanţa activă sau la oricare dintre excipienţi. Nu se administreaza la cabaline. Cu excepţia potenţialelor tulburări articulare la nivelul cartilajelor de creştere la animale imature, reacţiile adverse sunt relativ rare. Pot apare edeme tranzitorii la locul de inoculare. Nu se utilizează la căţele în perioada de gestaţie sau lactaţie.
Administrarea de antacide împiedică absorbţia enrofloxacinei.
Are acţiune antagonistă cu cloramfenicolul, antibioticele macrolide, tetraciclinele şi antiinflamatoarele nesteroide.
Datorita toxicităţii scăzute a enrofloxacinei pericolul supradorazii este minim. Totuşi, uneori pot sa apară simptome de anorexie şi vomă. Nu există un antidot specific pentru tratamentul supradozării. Tratamentul este simptomatic. Nu se recomandă administrarea concomitentă a fluoroquinolonelor cu nitrofurantoin. Fluoroquinolonele măresc efectele neurotoxice ale ciclosporinelor. A nu se administra într-un singur punct cantităţi mai mari de 5 ml la bovine, 2,5 ml la porci şi 5 ml la scroafe.
Timp de asteptare
Carne şi organe: bovine: 7 zile; ovine: 4 zile; caprine: 14 zile; suine: 10 zile;
Lapte: bovine: 84 ore; ovine: 72 ore; caprine: 8 zile.
Conditii de pastrare
A se păstra la o temperatură mai mică de 25°C.
A se proteja de lumină directă şi îngheţ.
Ambalaj
Flacoane din sticlă brună care conţin 10 ml, 20 ml, 50 ml şi 100 ml soluţie injectabilă.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Call Us