FIPROCID

Durata de citire: 5 minute

Insecticid lichid concentrat pentru combaterea insectelor dăunatoare
Compozitie
1 ml soluţie conţine:
Fipronil………………………………………………………… 100 mg
Piriproxifen…………………………………………………….. 50 mg
Excipienţi: Butilhidroxianisol 0,2 mg, Butilhidroxitoluen 0,1 mg, dietilenglicol monoetileter, propilenglicol, alcool benzilic, polisorbat 80, polivinilpirolidona K30.
Actiune
FIPROCID, insecticid lichid concentrat, are în compoziţie 10% Fipronil, un derivat pirazolic cu activitate insecticidă şi acaricidă care acţionează prin contact şi ingestie asupra insectelor adulte şi 5% Piriproxifen, un compus analog hormonului juvenil care împiedică metamorfoza larvelor şi conduce la scăderea treptată a populaţiei de dăunători. După ingerarea produsului, gândacii se contaminează unii pe alţii, producând o mortalitate „în cascadă”, ceea ce măreşte acţiunea produsului şi asigură eficienţa în combaterea dăunătorilor.
Fipronilul, acţionează asupra dăunătorilor prin contact şi ingestie, atacând sistemul nervos central al insectelor prin blocarea receptorilor acidului gama aminobutiric (GABA) şi a transferului ionilor de clor şi generând o activitate necontrolată a sistemului nervos, care conduce în final la moartea insectelor şi acaridelor. Piriproxifenul, este un juvenoid, cu acţiune îndelungată care perturbă echilibrul hormonal al dăunătorilor împiedicând metamorfoză şi conducând la sterilitatea insectelor.Indicatii
FIPROCID – insecticid lichid concentrat este eficient în combaterea dăunătorilor (ouă, larve şi insectele adulte) din locuinţe, crescătorii de animale, clădiri industriale, spitale, şcoli, hoteluri, restaurante, magazine alimentare, farmacii, laboratoare, depozite, mijloace de transport pentru populaţie, mijloace de transport pentru animale.
Mod de folosire
Gândaci de bucătărie Blattella germanica (gândacul roşu de bucătărie), Blatta orientalis (gândacul negru de bucătărie), furnici (Lasius niger), purici, păduchi, ploşniţe şi căpuşe: 1 ml FIPROCID/200 ml apă (diluţie 0,5%).
Aplicarea în gospodăriile populaţiei se face în strat uniform de 30 – 35 ml soluţie/m2, prin stropiri locale ale suprafeţelor (colţuri întunecoase, nişe, crăpături, debarale, de-a lungul pragurilor uşilor şi ferestrelor, în spatele dulapurilor, sertarelor, aragazului, frigiderului, în jurul coşului de gunoi, a instalaţiilor sanitare). Timpul de acţiune: 24 de ore.
Pentru clădiri, spaţii industriale, crescătorii de animale, mijloace de transport, aplicarea soluţiei se face sub formă de barieră de protecţie prin crearea unei benzi în strat uniform de 10 – 15 cm de-a lungul pereţilor interni, în colţuri, pe plafon şi în locuri unde se observă prezenţa insectelor. Se aplică un strat uniform de soluţie de cca. 30 – 35 ml soluţie/m2. Timpul de acţiune: 24 de ore.
MOD DE PREPARARE A SOLUŢIEI INSECTIDE
Soluţia se prepară în pompe pentru dezinfecţii. La o jumătate din cantitatea de apă prescrisă, se adaugă cantitatea de insecticid corespunzătoare, se omogenizează, după care se încarcă restul de apă şi se realizează omogenizarea finală. Aplicarea soluţiei insecticide se face prin pulverizare cu ajutorul pompei pentru dezinsecţie.
Volume de FIPROCID şi apă pentru prepararea soluţiei de 0,5%:
ml FIPROCID/ml apă
1/200;  2/400; 3/600; 4/800; 5/1000
Remanenţă: până la 1 lună, în funcţie de gradul de absorbţie al suprafeţei.
RECOMANDĂRI PRIVIND ADMINISTRAREA CORECTĂ
Utilizaţi produsul numai în scopul pentru care este autorizat şi în conformitate cu instrucţiunile din etichetă şi prospect. A nu se utiliza pe animale. Produsul nu a fost testat în acest scop. A se respecta cu stricteţe condiţiile specificate în prospectul produsului. Perioada de valabilitate a produsului aşa cum este ambalat pentru vânzare: 4 ani.
 
Contraindicatii si precautii
ATENŢIONĂRI SPECIALE
Păstraţi ambalajul închis până la utilizare. În timpul manipulării şi depozitării produsului se va evita contaminarea altor produse sau a spaţiului de depozitare şi a surselor de apă şi hrană. A se evita contactul animalelor cu benzile de insecticid. Spaţiile de lucru şi cele de depozitare se vor păstra curate şi uscate. Orice scurgere în momentul manipulării şi depozitării se va curăţa imediat.
MĂSURI DE PRIM AJUTOR
În caz de intoxicaţie, se va scoate victima afară la aer şi se începe evaluarea funcţiilor vitale.
În caz de inhalare: Dacă victima este inconştientă, aşezaţi-o în poziţie laterală şi administraţi oxigen până la sosirea echipei medicale.
În caz de contact cu pielea: Se scot articolele de îmbrăcăminte ce au luat contact cu soluţia insecticidă şi se va spăla pielea cu apă şi săpun din abundenţă. Dacă este necesar se acordă asistenţă medicală.
În caz de contact cu ochii: Până la sosirea echipei medicale se vor spăla ochii cu apă ţinând pleoapele complet deschise, timpul de spălare este de 15-20 minute.
În caz de ingestie: Până la sosirea echipei medicale se evaluează funcţiile vitale şi în cazul în care victima este conştientă i se va da să bea 1-2 pahare de apă. Dacă victima este în stare de inconştienţă se aşează în poziţie de repaus şi se vor elibera căile de respiraţie.
PRECAUŢII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA PRODUSULUI NEUTILIZAT SAU A DEŞEURILOR
După golire, ambalajele se clătesc de 3 ori cu apă, iar apa de clătire se va utiliza ca soluţie insecticidă. Ambalajele golite nu se reutilizează. Reziduurile de produs precum şi ambalajele golite trebuie împachetate, sigilate şi etichetate în vederea eliminării ca deşeuri conform legislaţiei în vigoare. Se depozitează în locuri special avizate sau se distrug prin incinerare. Scurgerile de produs se colectează cu un material absorbant care se introduce într-un recipient închis ce se distruge prin incinerare sau se depozitează în locuri special avizate. Reziduurile se distrug numai în locuri special avizate, în conformitate cu reglementările locale şi naţionale.
N: Periculos pentru mediu.
Xn: Nociv
R20/21/22: Nociv prin inhalare, în contact cu pielea şi prin înghiţire.
R48/22: Nociv: Pericol de efecte grave asupra sănătăţii la expunere prelungită prin înghiţire.
R50/53: Foarte toxic pentru organismele acvatice, poate provoca efecte adverse pe termen lung asupra mediului acvatic.
Fraze de securitate:
S2: A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
S13: A se păstra departe de hrană, băuturi şi hrana pentru animale.
S36/37: Purtaţi echipament de protecţie şi mănuşi corespunzătoare.
S46: În caz de înghiţire a se consulta imediat medicul şi a i se arăta ambalajul (recipientul) sau eticheta.
S60: Acest produs şi ambalajul (recipientul) sau se vor depozita ca un deşeu periculos.
S61: A se evita aruncarea în mediul înconjurător. A se completa instrucţiunile speciale/ fis de securitate. E� e �� pz ază funcţiile vitale şi în cazul în care victima este conştientă i se va da să bea 1-2 pahare de apă. Dacă victima este în stare de inconştienţă se aşează în poziţie de repaus şi se vor elibera căile de respiraţie.
Conditii de pastrare
A se depozita în ambalajul original, adecvat etichetat, în locuri uscate, la o temperatură sub 25°C, ferit de surse de căldură, ferit de acţiunea luminii, ferit de accesul copiilor sau al animalelor domestice, departe de produse alimentare, surse de apă şi furaje. A nu se expune la temperaturi mai mari de 40°C. A nu se utiliza după data expirării marcată pe etichetă.
Ambalaj
Pipete unidoză de 5 ml din polietilenă de joasă densitate multistrat, flacoane din sticlă x 10 ml, ambalate secundar în cutii individuale de carton sau în flacoane din PET x 100 ml şi 1 litru.

Call Us