PESTIHOLVAC FORTE

Durata de citire: 3 minute

PESTIHOLVAC forte
Vaccin mixt, inativat, cu adjuvant uleios, contra pseudopestei şi holerei aviare
COMPOZIŢE
Substanțe active:
virus inactivat ND, tulpina LaSota, în concentraţie minimă aptă să inducă o creştere cu minim 4 log2 a anticorpilor inhibohemaglutinanţi germeni inactivaţi Pasteurella multocida tulpina C.U (Clemson University – SUA) şi trei tulpini izolate din România: Ar (Arad), Mh (Mihăileşti), Or (Oradea), în concentraţie minimă aptă să inducă o rezistenţă la infecţia de control la cel puţin 70% din păsările vaccinate
Alte ingrediente: ulei mineral, stabilizator, gel de hidroxid de aluminiu, emulgator, formaldehidă.
SPECII ŢINTĂ
Găini, curci, fazani, bibilici.
INDICAŢII
Se foloseşte în imunoprofilaxia specifică a bolii de Newcastle (pseudopesta aviară) şi a holerei aviare (pasteureloza aviară) în efective indemne, clinic sănătoase. Vârsta minimă pentru vaccinare este de 8 săptămâni. Pentru instalarea unei imunităţi corespunzătoare faţă de holera aviară, la păsările care nu au mai fost vaccinate, se recomandă efectuarea unei vaccinări de rapel la 21 zile de la prima vaccinare. Pentru pseudopesta aviară imunitatea se instalează după 21 de zile de la prima vaccinare, iar pentru holera aviară după 21 de zile de la vaccinarea de rapel. Durata imunităţii este de 4-5 luni şi depinde de starea de sănătate şi condiţiile de întreţinere a efectivelor. Întreţinerea stării de imunitate se face prin revaccinări periodice din 4 în 4 luni. În vaccinarea antiholerică se obţin rezultate bune (60-70% creşterea rezistenţei fată de infecţia naturală) numai dacă există corespondenţă între structura antigenică a tulpinilor vaccinale şi a celor din teren deoarece imunitatea încrucişată este slabă sau nulă.
CONTRAINDICAŢII
Vaccinul Pestiholvac Forte nu se aplică:
în prevenţia de necesitate a pseudopestei sau holerei aviare
în focare evolutive de boli infecţioase.
la păsări tarate sau afectate de boli nutriţional-metabolice şi/sau parazitate deoarece răspunsul imun poate fi necorespunzător la puii cu vârsta mai mică de 8 săptămâni
Vaccinul nu se administrează simultan cu alte produse imunologice.
REACŢII ADVERSE
După administrare pot apărea reacţii locale (sub forma unui mic nodul reprezentând depozitul de vaccin), de intensitate redusă şi tranzitorii, care dispar după 3-5 zile.
DOZE, MOD ŞI CALE DE ADMINISTRARE
Doza vaccinală este de 0,3 ml indiferent de specia ţintă.
Se recomandă administrarea subcutanată a vaccinului în treimea mijlocie a părţii dorsale a gâtului, cu vârful acului îndreptat spre corpul păsării vaccinate.
Efectivele de păsări tineret şi adulte care nu au mai fost vaccinate cu Pestiholvac Forte vor fi vaccinate cu rapel (câte o doză de vaccin la interval de 21 zile), după care vor intra la revaccinările de întreţinere a imunităţii (din 4 în 4 luni).
RECOMANDĂRI PRIVIND ADMINISTRAREA CORECTĂ
Se recomandă scoaterea flacoanelor cu vaccin de la frigider cu 2-3 ore înainte de începerea vaccinării pentru ca produsul să ajungă la temperatura de 15-25 °C, în vederea fluidizării. Flaconul cu vaccin se agită bine înainte de întrebuinţare şi pe tot parcursul vaccinării pentru a evita sedimentarea adjuvantului. Se vor utiliza seringi şi/sau ace sterile/de unică folosinţă. Recomandăm să nu se administreze alt produs biologic cu mai puţin de 14 zile înainte sau după vaccinarea cu Pestiholvac Forte.
După desigilare, vaccinul se utilizează în maximum 6 ore.
TIMP DE AŞTEPTARE
Carne, ouă: 0 zile.
MOD DE PREZENTARE
Flacoane conținând conţinând 15, 30, 60, 150, 300 ml, respectiv, 50, 100, 200, 500, 1.000 de doze.

Call Us