TIAMULIN 10%

Durata de citire: 3 minute

100 mg / ml – soluţie injectabilă pentru suine
Compozitie
100 ml soluţie injectabilă conţin:
Tiamulin hidrogen fumarat ……………………………… 10,0 g
Excipienţi:
Metil parahidroxibenzoat ………………………………….. 0,2 g
Propil parahidroxibenzoat ……………………………….. 0,02 g
Propilen glicol, metabisulfit de sodiu, apă distilată.
Actiune
Tiamulin este un bacteriostatic, derivat semi-sintetic al antibioticului Pleuromutilin, activ faţă de bacterii gram-negative, bacterii gram-pozitive, micoplasme, flagelate, spirochete. Tiamulin este eficient faţă de micoplasmele rezistente la tilozină, josamicină, kitasamicină şi eritromicină. Acţiunea tiamulinului se bazează pe inhibarea sintezei proteinelor bacteriene prin legarea sa la unitatea ribozomală 50S. Tiamulinul este metabolizat pe mai multe căi (N-dezalchilare, monohidroxilare etc). În ficat, metaboliţii au o slabă activitate antimicrobiană. Eliminarea se face prin urină (30%), fecale şi bilă (aproximativ 60%).
Indicatii
TIAMULIN 10% – soluţie injectabilă este indicat la suine, în tratamentul infecţiilor digestive, respiratorii şi articulare. Este recomandat în tratamentul dizenteriei necomplicate produsă de Brachyspira hyodisenteriae şi B. pilosicoli şi a formei complicate cu Fusobacterium spp., Campylobacter coli, Lawsonia intracellularis, Bacteroides spp., Clostridium perfringens, în colita spirochetică.Se foloseşte cu rezultate bune în tratamentul pneumoniilor enzootice provocate de M. hyopneumoniae, M. hyorhinis, M. hyosynoviae, M. dispar, M. bovirhinis, M. bovis, Ureaplasma spp., M. gallisepticum, M. synoviae, M.meleagridis şi a formelor complicate cu Pasteurella spp., Klebsiella pneumoniae, Streptococcus spp, Staphylococcus spp. şi Corynebacterium pyogenes. Este eficient în tratamentul pleuropneumoniei cauzată de Actinobacillus pleuropneumoniae. Este indicat în tratamentul artritei micoplasmatice provocată de Mycoplasma hyosynoviae.
TIAMULIN 10% – soluţie injectabilă se recomandă şi în dermatita exudativă, precum şi în avorturile produse de Leptospira spp.
Mod de folosire
TIAMULIN 10% – soluţie injectabilă se administrează intramuscular astfel:
– în tratamentul dizenteriei produsă de Brachyspira hyodysenteriae, al spirochetozelor colonului, enterocolitelor spirochetice, dermatitei exudative şi avorturilor provocate de Leptospira spp.:
– 8 mg s.a / kg g.c /zi, timp de 3 zile consecutiv
– 1 ml produs/ 10 kg g.c./zi, timp de 3 zile consecutiv.
– în tratamentul pneumoniei enzootice şi al artritei micoplasmice:
– 8 – 12 mg s.a / kg g.c /zi, timp de 3 zile consecutiv
– 1,0 – 1,5 ml produs/10 kg g.c., timp de 3 zile consecutiv.
– în tratamentul pleuropneumoniei actinobacilice:
– 12 – 16 mg s.a / kg g.c /zi, timp de 3 zile consecutiv
– 1,5 – 2 ml produs / 12 – 20 kg g.c., timp de 3 zile consecutiv.
Dacă animalele nu prezintă o ameliorare a stării de sănătate se va consulta medicul veterinar pentru reevaluarea diagosticului.
Contraindicatii si precautii
Nu se vor administra ionofori cu 7 zile înainte şi 7 zile după tratamentul cu Tiamulin 10%, soluţie injectabilă.
Utilizarea oricărui preparat antibiotic presupune grijă permanentă pentru depistarea dezvoltării microorganismelor nespecifice, inclusiv a fungilor. Dacă apare o suprainfecţie, tratamentul trebuie întrerupt şi trebuie luate alte măsuri preventive. Tiamulinul este în general bine tolerat; în cazuri rare, pot apărea reacţii eritematoase cutanate. Poate fi utilizat în perioada de gestaţie şi lactaţie. Tiamulinul prezintă efect de potenţare şi sinergism cu tetraciclinele: clorotetraciclina sau doxiciclina şi poate fi folosit în combinaţie pentru o mai bună activitate faţă de infecţiile mixte şi ca activitate sinergică împotriva micoplasmelor a pasteurelelor şi a altor bacterii.
Eficienţa tiamulinului scade în cazul asocierii cu clindamicina, eritromicina şi lincomicina. Prezenţa în apă a clorului poate influenţa eficienţa tiamulinului. Nu se vor administra produse ce conţin ionofori (monesin, narasin, lasalocid sau salinomicin) în timpul tratamentului cu TIAMULIN 10% – soluţie injectabilă şi cel puţin 7 zile înainte şi după acesta. Tiamulin este bine tolerat la doze apropiate de cele terapeutice. Tiamulinul prezintă efect de incompatibilitate cu apariţia de interacţiuni cu efect letal faţă de produsele ce conţin ionofori: monensin, salinomicină, narazin şi într-o măsură mult mai mică în severitate faţă de maduramicin.
Timp de asteptare
Carne şi organe: 14 zile.
Conditii de pastrare
A se păstra la temperatura mai mică de 25°C.
A se feri de îngheţ. A se proteja de lumină directă.
Ambalaj
Produsul este ambalat în flacoane din sticlă brună prevăzute cu dop de cauciuc şi capsulă de metal care conţin 10 ml, 20 ml, 50 ml şi 100 ml soluţie injectabilă.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Call Us